Garantii

Bake Projekt OÜ annab müüdud toodetele tooraine- ja valmistusvigade garantii.
Garantiiaeg on üks (1) aasta. Kokkuleppel võib garantiiaeg olla ka pikem. Garantii kehtib Eestis esimesele ostjale müüdud seadmetele.
Garantiiremonti vajava seadme ostja peab vajadusel tõestama garantii kehtivust. Remonditellimus tuleb garantiiajal viivitamatult edastada Bake Projekt OÜ-le. Fikseeritud ja raskesti liigutatavad seadmed remonditakse võimalusel kliendi juures. Kergesti teisaldatavad seadmed toimetab klient remondiks lähimasse hoolduspunkti omal kulul. Remonditud seadmed saab klient kätte hoolduspunktist, või saadetakse kliendi kulul sobivasse kohta.

ÜLDISED GARANTIITINGIMUSED