et  |  en  |  ru

Jaluse alamlehed

Возврат

Kauba tagastus on aktsepteeritav eeldusel, et tarne ei vasta tellimusele või kaup on vigastatud ja pretensioon on esitatud 7 päeva jooksul kauba tõendatud vastuvõtmisest.
Tagastamine tuleb alati eelnevalt kooskõlastada Bake Projekt OÜ esinadajaga. Standardtoote tagastamisel, kui see ei ole põhjustatud müüja veast, tagastatakse ostusummast maksimaalselt 75%. Mõõdutellimusel- ja spetsiaaltoodetel ei ole tagastamisõigust.

 {back}